28 maj 2017

Måluppföljning kvartal 1


Snart halvvägs genom året är det samma saker som tidigare som är svåra att få till, dvs intervallpass och corepass, samt i viss mån att nå upp till antalet steg.

Företagets hälsoundersökning i onsdags gav en tydlig signal - på de tre år som gått sen förra gången var i princip alla värden desamma :) utom konditionen, som hade gått ner signifikanta 7 enheter!! Efter en stunds funderande kom jag fram till följande orsaker:
 • Nyckelbensbrottet hösten 2014
 • Byte av tjänst våren 2015, vilken snabbt gick in i en nedåtgående spiral med negativ stress, där jag först senaste månaderna börjat komma tillbaka till någon typ av normalläge. 
 • Negativ förändring utmed min löprunda vilket i avsaknad av nya trevliga rundor, lett till mindre löpning totalt sett.
Första intervallpasset gjordes direkt samma kväll, och jag hoppas komma igång mer med löpningen nu när sommaren börjat göra entré :)

Mål 2017Trots avsaknaden av blogginlägg hittills i år kvarstår målen från förra året, dvs.:
 • 5 ggr/vecka träning totalt, nedbrutet på:
  • 2 ggr/v gym
  • 2 ggr/v core
  • 1 ggr/v intervallöpning
  • 1 ggr/v recovery run / 'vanlig' runda
  • gärna ett långlöppass
 • 5 dagar/vecka med minst 10 000 steg
Möjligen skulle antalet corepass per vecka sänkas till 1, så totala målet faktiskt är summan av delmålen - något att fundera på.

En nackdel som jag noterat är att stegmålet slår åt båda hållen, dvs när det dagliga målet uppnåtts finns en viss tendens att inte gå fler steg, i mitt fall, att skjuta upp löprundan till nästa dag och därmed kanske inte bli av. Att träningsmålen är lika viktiga att uppnå som stegmålet, och att det faktiskt är OK att överträffa målen tycks inte alltid räcka som motivation.... Annars är tanken att stegmålet och träningsmålet ska balansera och komplettera varandra, som en sorts 'maktbalans' för att maximera träning och motion. 

Måluppföljning kvartal 4Lite långt efteråt kan tyckas, men bättre sent än aldrig?