31 juli 2014

Var ligger Grenoble?

För en tid sen hade vi goda vänner från Tyskland på besök och kom in på ämnet geografi, eftersom de hade med sig ett så trevligt sällskapsspel (vid namn "Uppsala", verkar tyvärr inte finnas i Sverige). Spelet har ett antal kort med namn på europiska städer på ena sidan, och dess geografiska placering i latitud och longitud på den andra sidan.

Spelet går ut på att utifrån det första kortet, gissa om nästa stad ligger norr, alternativt söder om de redan lagda kortens städer, eller om det ligger öster, alternativt väster om. Otroligt roligt och utmanande för deltagarnas geografikunskaper och den där "känslan av" att något ligger norr / söder om eller väster / öster om något annat, ex. ligger Oslo öster eller väster om Nice och ligger Knossos norr eller söder om Lissabon?

Egentligen finns det inget relativt i geografi - det om något kan uttryckas i absoluta termer, latitud och longitud. Och ändå, så olika saker och ting uppfattas baserat på både kulturella skillnader och den egna referensramen. En av makens och mina stående diskussioner är var Grenoble ligger - ligger det i norra Frankrike eller i östra Frankrike? Att det skulle ligga i norra Frankrike beror på att det "känns" nordligt med klimatet, matkulturen, osv., men i strikt geografisk bemärkelse ligger det i södra Frankrike. Östra Frankrike borde vara rätt, eftersom det helt odiskutabelt, enligt kartan, ligger i östra Frankrike.

Och så är det i Sverige också, ex. Göteborg ligger i Västsverige, men strikt talat, borde inte i alla fall en del av gränslandet mot Norge, säg upp till Storlien, vara västra Sverige också? Eller att det, ur ett västsvenskt perspektiv "känns" som Stockholm ligger i Mellansverige, och allt norr om Gävle ligger i Norrland - båda helt fel enligt kartan.

Ett mer lokalt exempel är var Hisingen ligger - majoriteten tycks anse norrut, men enligt kartan ligger det mer nordväst om Göteborgs city och empiriska studier visar att är man i stan, ex. på Göta Älvbron, så går solen onekligen ned bortanför Hisingen, och eftersom solen går ned i väster måste väl det innebära att Hisingen på något sätt ligger västerut från city? 

Så, liksom det mesta här i livet visar sig även geografin vara relativ, och beror på betraktarens perspektiv, utgångspunkt och referensram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar