9 december 2013

Att hitta en rutin

Hur lång tid tar det att skapa en bra rutin - att få in träningen som en naturlig del i vardagen? 4-5 veckor för gymträning? 2-3 veckor för löppass? När man väl kommit in i en rutin är det ofta alltför lätt att stjälpa den - sjukdom, jobbet, resor, dåligt väder, årstidsskiften, osv.

Ett enkelt exempel: det tog nog 4 veckor innan jag kommit in i en bra träningsrutin nu i samband med badrumsrenoveringen. Senaste veckorna har det varit ett springpass på helgen, gymträning 1-2 gånger i veckan, TRX-pass en gång i veckan och ibland ett träningspass till, i snitt fyra träningspass per vecka, vilket känns ganska bra. När nu renoveringen nästan är färdig, samtidigt som det snart är jul (vilken historiskt sett nästan alltid brukar rasera mina träningsrutiner), kommer jag att lyckas upprätthålla gymbesöken?

I transportsystem och supply chains pratar man att bygga stabila processer som kan klara fluktuationer i flöden och godsmängder. När man tidigare pratade om rosbusthet pratas det numera om resilience (motståndskraft, i min värld ofta använt i betydelsen "snabb återhämtningsförmåga"), att de ständigt varierande volymerna är den nya normen som systemen måste anpassas efter. Så hur kan man bygga in resilience i träningsrutinerna? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar